งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม

A021
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม และวางระบบเครื่องจักร ในการผลิตน้ำดื่มแบบครบทั้งกระบวนการ โดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน เพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค และในอนาคต บริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดธุรกิจรับเหมาสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม พร้อมวางระบบเครื่องจักรที่ได้มาตราฐาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยให้ประชากรในทุกพื้นที่ได้มีโรงงานน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน และได้ดื่มน้ำสะอาดคุณภาพดีต่อไปในอนาคต

รายการที่เกี่ยวข้อง