บริษัท สหธนชล จำกัด

ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร อันประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา งานวางระบบท่อส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา งานจำหน่ายน้ำประปา งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม งานจำหน่ายน้ำดื่ม โดยดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 18 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นลำดับชั้นสูงสุด
รีวิวจริงจากลูกค้าบริษัท สหธนชล จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รีวิวให้ ทางเราจะพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้นค่ะ

“ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงาน มั่นใจที่เลือกบริษัทนี้มาทำงานให้”รีวิว1

“เพื่อนแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่ เพราะ ทีมงานวิศวกรมีคุณภาพ มีประสบการณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ”คุณหน่อย

“บริษัทสามารถออกแบบการวางระบบท่อส่งน้ำได้เหมาะสมต่อพื้นที่การใช้งาน และดำเนินงานก่อสร้าง ได้ตามแบบที่เราต้องการจริง ๆ ”คุณกิ่ง

“น้ำดื่มสะอาด มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มั่นใจกับที่นี่มาก เพราะ เขาวางท่อ ทำระบบน้ำประปาเอง”คุณต้น
ติดต่อเรา

Address : 23/168 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000