งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม

A027
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ สามารถประสานงานออกแบบ และดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ  งานขยายเขตไฟฟ้า และงานติดตั้งตู้ MDB และระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ SCADA พร้อมดำเนินการวางระบบเพื่อให้การทำงานสอดคล้อง เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

รายการที่เกี่ยวข้อง