งานวางแผนบริหารจัดการ และจำหน่ายน้ำประปา

A022
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเอง และเป็นแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำไหลเข้าตลอดปี อีกทั้งมีระบบผลิตน้ำเป็นของตนเอง ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงสามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มีความขาดแคลนน้ำประปา โดยมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน และถาวรร่วมกับภาครัฐและเอกชน

รายการที่เกี่ยวข้อง