งานวางแผนบริหารจัดการ และจำหน่ายน้ำดิบ

A023
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเอง และเป็นแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำไหลเข้าตลอดปี ทั้งนี้ จึงสามารถจำหน่ายน้ำดิบให้กับคนในพื้นที่ รวมถึง หน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่มีความขาดแคลนน้ำดิบได้อีกด้วย

รายการที่เกี่ยวข้อง