งานวางท่อประปา

A029
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ สามารถประสานงานออกแบบและวางท่อส่ง และท่อจ่ายน้ำประปาได้ทุกชนิดและทุกขนาดของการประปาส่วนภูมิภาค อาทิเช่น ท่อ HDPE ท่อ PVC ท่อเหล็กปลอก ท่อเหล็กกัลวาไนท์ ฯลฯ โดยวิธีขุดวางท่อ วิธีดึงลอดท่อ ( HDD ) วิธีดันลอดท่อปลอก (PIPE JACKING) วิธีวางท่อข้ามสะพาน วิธีวางท่อโดยใช้ตุ้มถ่วงท่อข้ามแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ โดยบริษัทฯ มีวิศวกร และทีมช่างผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานโดยตรง มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาทำงาน   เพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปตามแผนงานอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ และนอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังสามารถช่วยประสานงานพื้นที่ และหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนงานต่อไป

รายการที่เกี่ยวข้อง