งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส

A024
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ สามารถประสานงานออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส  พร้อมดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น จนแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ มีวิศวกร และทีมช่างผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานโดยตรง เพื่อให้ได้ถังเก็บน้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะกับการเก็บรักษาน้ำประปาให้มีคุณภาพดีต่อไป

รายการที่เกี่ยวข้อง