งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา

A025
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทฯ สามารถประสานงานออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา  พร้อมดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น จนแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ มีวิศวกร และทีมช่างผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานโดยตรง เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวเป็นระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบค่าของน้ำแบบออนไลน์ได้ทุกนาที อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังมีทีมงานคุณภาพ ที่สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ได้อย่างครบวงจร

รายการที่เกี่ยวข้อง