ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  รายละเอียดงาน
  1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
  2. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
  3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
  4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จการบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
  5. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบ ประมาณที่วางไว้
  6. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีความรู้ด้านภาษี และมีพื้นความรู้ด้านงานการเงินพอสมควร
  3. ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 8 ปี
  4. มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน การวางระบบงานบัญชีได้อย่างดี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  7. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความซื่อสัตย์ อดทน
  9. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน
  10. มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเยี่ยม
  11. มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ในความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
   
  สวัสดิการ
  1. ประกันสังคม
  2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  3. เบี้ยขยัน ไม่ขาด ลา มาสาย เดือนแรกได้ 500,เดือนที่ 2 - 600,เดือนที่ 3 - 700,เดือนที่ 4 - 800 เดือนต่อไปเป็น 800 ตลอด ถ้ามีขาด ลา มาสาย จะมาเริ่มที่เดือนแรก 500 ใหม่
  4. ชุดยูนิฟอร์ม
  5. โบนัสประจำปี
  6. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยใน
  9. สนับสนุนกีฬา
  10. ค่ายินดีมงคลสมรส
  11. ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  13. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี
   
  ติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สหธนชล จำกัด
  23/168 หมู่ 2
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 064-586-3460096-141-4145
  • Admin
  • ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
  • 1 Views