ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตลาด

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตลาด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตลาด
  รายละเอียดงาน
  1. การวางแผนการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ
  2. วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดของบริษัทฯ
  3. วางแผนหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า
  4. วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ
  5. วางแผนติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. วางแผนปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
  7. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าของบริษัทฯ
  8. ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการดำเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไว้
  9. กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
  10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศ หญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excelได้เป็นอย่างดี
  5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
  6. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานการตลาด ทั้ง Offline และ Online
  7. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความรู้ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
  9. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  10. มีความรู้ด้าน KPIs.
  11. สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
  สวัสดิการ
  1. ประกันสังคม
  2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  3. เบี้ยขยัน ไม่ขาด ลา มาสาย เดือนแรกได้ 500,เดือนที่ 2 - 600,เดือนที่ 3 - 700,เดือนที่ 4 - 800 เดือนต่อไปเป็น 800 ตลอด ถ้ามีขาด ลา มาสาย จะมาเริ่มที่เดือนแรก 500 ใหม่
  4. ชุดยูนิฟอร์ม
  5. โบนัสประจำปี
  6. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยใน
  9. สนับสนุนกีฬา
  10. ค่ายินดีมงคลสมรส
  11. ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  13. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี
   
  ติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สหธนชล จำกัด
  23/168 หมู่ 2
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 095-759-2196 , 083-891-6147

  • Admin
  • จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
  • 1 Views