ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (ISO Officer)

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (ISO Officer) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (ISO Officer)
  รายละเอียดงาน
  1. ดูแลและควบคุมงานเอกสารระบบคุณภาพของบริษัท
  2. ประสานงาน ติดตาม และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
  3. จัดทำรายงานการประชุม
  4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย-หญิง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบ ISO อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  5. เคยจัดทำระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  7. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
  8. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  10. สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อภาวะความกดดันได้ดี
   
  สวัสดิการ
  1. ประกันสังคม
  2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  3. เบี้ยขยัน ไม่ขาด ลา มาสาย เดือนแรกได้ 500,เดือนที่ 2 - 600,เดือนที่ 3 - 700,เดือนที่ 4 - 800 เดือนต่อไปเป็น 800 ตลอด ถ้ามีขาด ลา มาสาย จะมาเริ่มที่เดือนแรก 500 ใหม่
  4. ชุดยูนิฟอร์ม
  5. โบนัสประจำปี
  6. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. เยี่ยมไข้พนักงานกรณีเป็นผู้ป่วยใน
  9. สนับสนุนกีฬา
  10. ค่ายินดีมงคลสมรส
  11. ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  13. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี
   
  ติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สหธนชล จำกัด
  23/168 หมู่ 2
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 095-759-2196 , 083-891-6147

  • Admin
  • จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
  • 1 Views