ประกาศประมูลงาน บริษัท สหธนชล จำกัด

 • ประกาศประมูลงาน บริษัท สหธนชล จำกัด ประกาศประมูลงาน บริษัท สหธนชล จำกัด
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า เครื่องจักร อาคารฝึกอบรม ห้องพักพนักงาน

  บริษัท สหธนชล จำกัด ซอยสารพัดช่าง ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
   

  บริษัท สหธนชล จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โกดังเก็บสินค้า เครื่องจักร อาคารฝึกอบรม และห้องพักพนักงาน ด้วยวิธีการยื่นซองประมูลงาน (bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
  1. แบบก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
  2. เอกสารแสดงปริมาณงาน จำนวน 1 ชุด
   

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง E-mail : sapathu@sahateam.com

  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา โดยดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1mpWV3OkJYpuZP9szY0otwJPTSBlYokev?usp=sharing

  ผู้อื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sahatanachon.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

  089-4072606 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  • Admin
  • อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
  • 1 Views